Dr.Tuba HACIBEKİROĞLU

Dr.Tuba HACIBEKİROĞLU  
 1. Korner yoğun Bakımda hastası olan hasta yakınları hastalarıyla ilgili bilgiyi ve tedavisinin takibini haftanın 5 günü saat 08:30-09:00 arasında Koroner Yoğun Bakım ünitesinde alırlar. Hafta sonlarında nöbetçi personel tarafından uygun saatlerde alınır.
 2. Hasta yakınları her gün saat 12:00 ile 13:00 ve saat 18:00-19:00 arası hastalarını ziyaret edebilirler. Koroner Yoğun Bakım ünitesinde ani gelişen değişiklerden dolayı ziyaret saati ve bilgi saatleri değişebilir ve bu saat değişikliklerinde sekreter tarafından bilgilendirileceksiniz.
 3. Hasta ve yakınlarının Koroner Yoğun Bakım ünitesinde cep telefonu ile görüşme yapması yasaktır.
 4. Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur. Acil durumlarda hasta yakınlarına telefon ile ulaşılır.
 5. Hasta ile ilgili bilgiyi vermek için yeni yatan hasta yakınlarına bilgilendirme talimatı gösterilir ve telefon ile bilgilendirilmeye çağırılır. Fakat telefonla bilgi verilmez.
 6. Hastanın durumu ile ilgili bilgi Koroner Yoğun Bakım doktoru tarafından verilir. Hastanın hukuki yakını olmayan (arkadaş, komşu) kişilere bilgi verilmez.
 7. Bilgi Koroner Yoğun Bakım ünitesinin girişinde verilir.
 8. Hastanın durumu hakkındaki bilgiler hastanın yakınlarından başka kimsenin duymayacağı şekilde ortam hazırlanarak hasta mahremiyetine uygun olarak verilir.
 9. Bilginin hasta yakını tarafından anlaşılır ve özet olması ve 5 dakikadan fazla olmamasına özen gösterilir.
 10. Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, acil durumlar dışında hekimler bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.
 11. Gece acil yatışlarda İcapçı Kardiyoloji Uzman Hekim tarafından hasta yakınlarını bilgilendirir.
 12. Gündüz mesaisinde vefat eden hasta yakınlarına ölüm haberi telefon ile hasta yakını çağırılarak hastanede hastanın sorumlu hekimi tarafından verilir.
 13. Gece nöbette vefat eden hasta yakınlarına telefon ile vefat haberi hastanın doktoru tarafından verilir ve hasta yakını hastaneye çağırılır.

 

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilme ve onları rahat ettirebilme amacıyla oluşturulmuştur.

Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz

 1. Yoğun Bakımda hastası olan hasta yakınları hastaları ile ilgili bilgiyi ve tedavisinin takibini Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri saat 14:00 – 15:00 arası Genel Yoğun Bakım doktor odasından alırlar.
 2. Genel Yoğun Bakımda ani gelişen değişikliklerden dolayı ziyaret saati ve bilgi saatleri değişebilir bu değişikliklerden sekreterya aracılığı ile hasta yakınları bilgilendirilir.
 3. Genel Yoğun Bakım Bekleme Salonu aynı bina içerisinde kafeterya bölümünde bulunan hasta bekleme salonudur.
 4. Hasta yakınları sekreterya aracılığıyla hasta bekleme salonuna yönlendirilir.
 5. Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur.Acil durumlarda telefon ile hasta yakınlarına ulaşılır.
 6. Hasta ile ilgili bilgi vermek için yeni yatan hasta yakınlarına bilgilendirme talimatı gösterilir ve telefon ile bilgilendirmeye çağrılır, ancak telefonla bilgi verilmez.
 7. Bilgi Genel Yoğun Bakım Uzmanı tarafından verilir. Her hukuki yakını ayrı ayrı bilgilendirilmez. Gerekirse topluca bir defa bilgilendirilir.
 8. Hastaların hukuki yakını olamayan kişilere bilgi verilmez.(arkadaş, komşu vb. )
 9. Bilgi Genel Yoğun Bakım girişinde doktor odasında verilir.
 10. Hasta bilgilendirmesi hastanın yakınlarından başka kimsenin duymayacağı bir şekilde hasta mahremiyetine önem verilerek yapılır.  
 11. Bilginin hasta yakını tarafından anlaşılır ve özet olması 5 dakikadan fazla olmamasına özen gösterilir.
 12. Bilgilendirmeye çağırılan hastalar arasındaki sıra hasta yatak sırasıdır.
 13. Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, hekimler bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.
 14. Gece acil yatışlarında, nöbetçi uzman hekimi hasta yakınlarını bilgilendirir.
 15. Gündüz mesaisinde vefat eden hasta yakınlarına ölüm haberi, telefon ile hasta yakını çağrılarak hastanede  Genel Yoğun Bakım sorumlu hekimi tarafından verilir.
 16. Gece nöbette vefat eden hasta yakınlarına telefon ile vefat haberi nöbetçi doktor tarafından verilir.

 

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilme ve onları rahat ettirebilme amacıyla oluşturulmuştur.

Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz

 1. 3.Basamak Yoğun Bakımda hastası olan hasta yakınları, hastasının genel durumu ve  tedavisi ile ilgili bilgiyi her gün saat 11:00’ da  3. Basamak Yoğun Bakım doktor odasında alırlar.
 2. Hasta yakınları, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00-15:00 arası hastalarını görmeleri sağlanır. Ziyaret sonrasında hasta yakınlarına doktor tarafından doktor odasında bilgi verilir. 3. Basamak Yoğun Bakımda ani gelişen değişikliklerden dolayı hasta ziyareti ve bilgi saati değişebilir ve bu değişiklikler hasta yakınlarına sekreter aracılığı ile bildirilir.
 3. Hasta yakınları sekreterya aracılığı ile hasta bekleme salonuna yönlendirilir.
 4. Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur.Acil durumlarda telefon ile hasta yakınlarına ulaşılır.
 5. Hasta ile ilgili bilgi vermek için yeni yatan hasta yakınlarına bilgilendirme talimatı gösterilir ve telefon ile bilgilendirmeye çağrılır, ancak telefonla bilgi verilmez.
 6. Bilgi 3. Basamak Yoğun Bakım sorumlu hekimi tarafından verilir. Hastanın her hukuki yakını yarı ayrı bilgilendirilmez. Topluca bir defa bilgilendirilir.
 7. Hastanın hukuki yakını olmayan (arkadaş, komşu) kişilere bilgi verilmez.
 8. Bilgi 3. Basamak Yoğun Bakım girişinde doktor odasında verilir.
 9. Hasta bilgilendirmesi, hastanın yakınlarından başka kimsenin duymayacağı şekilde ortam hazırlanarak verilir.
 10. Bilginin hasta yakınına verilirken anlaşılır ve özet olmasına ve 5 dakikadan fazla olmamasına özen gösterilir.
 11. Bilgilendirmeye çağırılan hastalar arasındaki sıra, hasta yatak sırasıdır.
 12. Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınları, hekim bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.
 13. Gece acil yatışlarında, nöbetçi uzman hekimi hasta yakınlarını bilgilendirir.
 14. Gündüz mesaisinde vefat eden hasta yakınlarına ölüm haberi, telefon ile hasta yakını çağrılarak hastanede Yoğun Bakım sorumlu hekimi tarafından verilir.
 15. Gece nöbette vefat eden hasta yakınlarına telefon ile vefat haberi nöbetçi doktor tarafından verilir.

 

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilme ve onları rahat ettirebilme amacıyla oluşturulmuştur.

Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz